MENÜ
uj-fejlec.jpg
                                                                                  Elérhetőség: mosz.esztergom@gmail.com

normaidok.jpg

sarga-kek.jpg

 

Vontatási utazószemélyzet technológiai normaidői

 

III.7. Azon vontatási utazó munkakörök (amelyekre a normaidők vonatkoznak)

  • mozdonyvezető (FEOR-szám: 8351...01),
  • segéd-mozdonyvezető (FEOR-szám: 8351...05),
  • mozdonyvezető gyakornok (FEOR-szám:8351...04).

IV.

7.1.

Szolgálatba jelentkezés (E 1.sz. Utasítás I. rész 8.1. - 8.3. pont):10 perc

7.2.

Személyes váltáskor (a leváltó és leváltott járművezető személyesen találkozik, E 1.sz. Utasítás I. rész 9.3. pont) a tényleges (legfeljebb a normaidő szerinti) váltási idő egyidejűleg jár a leváltó és leváltott személyzetnek. Ha a menetrend 5 percnél rövidebb idő alatt lebonyolított személyzetváltást tesz szükségessé, akkor az E. 1. sz. Utasítás 9.3.5. pontja szerint kell eljárni

Az állomási váltási normaidők:

- villamos mozdony: 8perc

- dízel mozdony: 10 perc

7.3.

Személyes váltás ingavonat esetén, ha menetirányváltás nem történik, akkor

villamos mozdony: 8perc

dízel mozdony: 10 perc

Személyes váltás iker motorkocsi, motorvonat esetén, ha menetirányváltás nem történik, akkor 10 perc!

Amennyiben menetirányváltás és személyzetváltás is szükségessé válik, (villamos, dízel) akkor ennek az időigényét az egyes tevékenységekre megadott normaidők összegzésével kell megállapítani.

7.4.

Üzemen kívül helyezett (lezárt) vontatójármű üzembe helyezése, szolgálat előtti vizsgálata (E 1.sz. Utasítás I. rész

9.2., 9.4. pontok):

Mk48, M28: 15 perc

Mk45, M31, M32, M43, M44, M47, Bz motor, Dízel-villamos vonatfűtő kocsi: 25 perc

ÖBB 2016: 20 perc

M40, M41, M62, 63-12, 63-41, 63-42: 30 perc

MD: 35 perc

V46: 20 perc

V43, V63,1047 (illetve SZ 541, ES64U2 tipusú mozdony valamennyi változata), ÖBB 1116, ÖBB 1014, SNCFR EA040, ZSR 750: 25 perc

ŽSR 240, ŽSR 350: 30 perc

BV, BDV, BVh mot., 53-41,53-42: 35 perc

Ha több jármű üzembehelyezése történik, akkor további járművenként a normaidő 5 perccel csökkentett értéket kell elszámolni.

Ha a mozdonyvezető szolgálata során olyan vontatójárművet üzemel be, amelyet az adott szolgálata során előzőleg ő helyezett üzemen kívül, akkor az üzembehelyezési normaidő valamennyi járműsorozatra: 10 perc

7.5.

A vonatrajárás, két vonat között átállás, fékpróba, vonatról vontatási telepre járás normaidejét - egyeztetve az érintett társszolgálattal - a helyi függelékben kell megállapítani.

A legrövidebb gépészeti fordulási idők irányváltó állomásokon, ha a vontatójárműnek nem kell körbejárnia:

egy egységes iker motorkocsi: 5 perc

két egységes Bz motorkocsi: 5 perc

Bz mot. + Bz vezérlőkocsi: 5 perc

többegységes ikermotorkocsi: 10 perc

egy egységes villamos motorvonat: 10 perc

ingavonat (Bz, MD motorvonat is) 100 m-ig: 10 perc

ingavonat 100 m-en felül (MD motorvonat is): 15 perc

többegységes villamos motorvonat: 15 perc

A fordulók tervezésekor az egymást követő (minden második) fordulások esetén a legrövidebb időt 5 perccel egészségügyi okokból meg kell növelni.

7.6.

Távvezérlési próba:

-ingavonati szerelvényre járás után: 20 perc

-egy mozdonyvezetővel kiszolgált két motorvonati egység összezárása után: 15 perc

7.7.

Előfűtési, illetve előhűtési időt az E.12.sz. Utasítás 4.2.4. pontja szerint kell megállapítani.

7.8.

Ha a szolgálat személyes váltással fejeződik be, akkor a 7.2. pontbanfoglaltakat kell alkalmazni.

7.9.

Ha a váltás és lejelentkezés helye között nagyobb távolság van, akkor a7.13.4. pont szerinti normaidőket kell alkalmazni.

7.10.

Vontatójármű üzemen kívül helyezése a szolgálat végén járművenként (E.1.sz. Utasítás I. rész. 11.2., 11.4. pont):

5 perc

-ingavonat, vagy többegységes motorvonat lezárása, ha irányváltás is szükséges: 15 perc

-villamos motorvonat egy egység: 15 perc

-minden további villamos motorvonat egység: 10 perc

7.11.

Lejelentkezés (E.1.sz. Utasítás I. rész. 8.5. pont): 10 perc

Ha az utasításban rögzített lejelentkezéskori teendőkre, az Eseménykönyvi jelentéstételre az előírt normaidő - a bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény miatt - nem elegendő, a ténylegesen szükséges idő számolható el a mozdonyfelvigyázó igazolása alapján.

Ha a szolgálatban több sebességmérő-óra szalag (elektronikus adatrögzítőjű járműveken boríték kerül leadásra, további

-sebességmérő-óra szalagonként: 3 perc

-borítékonként: 2 perc

7.12.

Irányváltási normaidő: irányváltó állomáson, egy mozdonyvezetővel kiszolgált alábbi járművek esetén az irányváltáshoz szükséges gépészeti műveletek elvégzésének időtartama (ha a vontatójárművel nem kell körbejárni). Nem

tartalmazza a fékpróba időtartamát.

 

Vontatójármű típus Normaidő

Egyegységes 6312, 6341, 6342, Kétegységes Bz motorkocsi, Bz IP mot + Bz IP vezérlőkocsi: 10 perc

Egyegységes 5341, 5342: 5 perc

Kétegységes 5341, 5342:  7 perc

Kétegységes 6341: 15 perc

Kétegységes 6342: 12 perc

Háromegységes 5341, 5342: 9 perc

a többi esetben: 10 perc

 

Az 5341 és 5342 további normaidői (két egységnél, illetve két mozdonyvezető jelenléte esetén)

Összezárás Menetirány marad: 10 perc

Menetirány fordul: 15 perc

Szétválás: 5 perc

Segély vonókészülék felszerelés: 20 perc

Leszerelés: 15 perc

Három egység összezárása illetve szétválása esetén 5-5 perccel kell megnövelni a normaidőt.

A fordulók tervezésekor egy szolgálaton belül az irányváltási normaidőt 3 óránként meg kell növelni 5 perccel egészségügyi okokból.

Ha a szolgálatba jelentkező, illetőleg a szolgálatból lejelentkező mozdonyvezető helyett a 7.4 - 7.7. és 7.10. pont szerinti teendőket, vagy azok egy részét másik, a megfelelő járművezetői képesítéssel rendelkező dolgozó végzi el a járművezetőkre előírtak szerint, akkor az előbbi dolgozó részére csak a ténylegesen elvégzett tevékenységhez tartozó normaidő, és az egymás közötti szolgálat átadáshoz a 7.2. ill. a 7.3. pont szerint számolható el normaidő.

Forduló (közbenső) vontatási telepre/ről be/kijáró mozdony személyzete részére valamennyi értelemszerű normaidőt el kell számolni.

Az üzemi rendben előírt tevékenységek időszükségletének függvényében a helyi függelékben kell megállapítani a

normaidőt azokra az esetekre, amelyekben a járművezető nem személyesen jelentkezik a mozdonyfelvigyázónál (E.1.sz.

Utasítás I. rész 8.5.3. pont).

A gőzmozdonyok és kazánkocsik személyzetének valamennyi időnormáját - a fenti elvek szerint - helyi függelékben kell

meghatározni.

 

Hírek

Asztali nézet